Taxatiebureau Lauwersland Wonen

Betrouwbaar

Taxatiebureau

Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs

Lauwersland Wonen Taxatiebureau Lauwersland Wonen is ingeschreven in het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs het NRVT.

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags  en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs. 

De Register Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels en reglementen van het NRVT. De Register Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT. Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register Taxateur.

 

NVRT

Lauwersland Wonen
H. Sterkenburg staat ingeschreven in het NRVT onder nummer RT900335319.

Taxatiebureau Lauwersland wonen

Nederlands Woning Waarde Instituut

Lauwersland Wonen staat ingeschreven bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het NWWI valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zij voldoen aan de strenge eisen die het WEW stelt en zijn ISO gecertificeerd. Bij het NWWI worden de rapporten gevalideerd door uitsluitend goed opgeleide en ervaren validatie-medewerkers. Het NWWI levert een gevalideerd rapport waar geldverstrekker en consument op kunnen bouwen en waarmee taxateurs die staan voor hun vak, hun aanzien en imago als professional kunnen verbeteren.

Om deel te nemen aan het NWWI moeten taxateurs aan strenge toegangseisen voldoen. De toegangseisen bestaan onder andere uit certificering in het taxateursregister NRVT. Dagelijks wordt gecheckt of de bij het NWWI aangesloten taxateurs nog aan deze eisen voldoen.

Taxateurs mogen vervolgens alleen taxeren in vastgesteld werkgebied. De taxateur tekent een aansluitingsovereenkomst met het NWWI en accepteert de daarbij behorende aansluitingsvoorwaarden. Hierin zijn door het NWWI aanvullende voorwaarden gesteld waaraan de taxateur dient te voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als de verplichting voor een taxateur om een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, of het verbod om een pand te taxeren waarbij hij op enigerlei wijze betrokken is en/of een belang heeft.

Taxatiebureau Lauwersland wonen

Contactformulier

Indien u vragen heeft of meer informatie over onze dienstverlening wenst dan kunt u ons mailen, bellen, een sms of whatsapp sturen of onderstaand formulier invullen.

NWWI

Door te klikken op de button van het NWWI, kunt u direct een taxatierapport aanvragen.

Lauwersland Wonen

Taxatiebureau Lauwersland Wonen

Elensterweg 9
9971 BA ULRUM

Telefoonnummer

+316-51008410
(telefoon, sms, whatsapp)

Bedrijfsinformatie

NRVT onder nummer RT900335319
K.V.K. onder nr. 02086677