Taxatiebureau Lauwersland Wonen

Geldbesparende tip

Taxatiebureau Louwersland Wonen

Geldbesparende tip

Omdat Nederland moet voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs (2015 Rijksoverheid Klimaat beleid, Klimaat verandering), zijn en worden de regels omtrent duurzaam bouwen aangescherpt. Het streven is naar een Nul Op de Meter woning (NOM) en alle woningen en utiliteitsgebouwen moeten Van het Gas Los (VGL). Het doel van de overheid is om in de komende 10 jaar 50.000 woningen en utiliteitsgebouwen per jaar te verduurzamen. De lokale overheid heeft daarbij de regie (gemeenten). Vanaf 2030 moeten dit 200.000 gebouwen per jaar zijn, totdat alle gebouwen zijn verduurzaamd en Van het Gas Los.

Voor ieder woningbezitter heeft dit in de toekomst financiële consequenties en daarom is het goed om daar nu al op te anticiperen. Het afsluiten van een hypotheek in verband met een aankoop of een verbouw van een woning en het oversluiten van een hypotheek in verband met een rente aanpassing, kost veel geld.

De kosten bestaan onder andere uit: de afsluitkosten van de hypotheek bij een financiële instelling, de taxatiekosten en de kosten van de hypotheekakte bij de notaris. In totaal bedragen deze kosten zomaar een aantal duizenden euro’s. Om te voorkomen dat deze kosten nogmaals gemaakt moeten worden in de nabije toekomst, is het goed om bij iedere hypotheekaanvraag verduurzaming van de woning mee te nemen.

Bijkomend voordeel hierbij is dat er dan ook gebruik kan worden gemaakt van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Doordat de financiële instelling waar u de hypotheek aanvraagt, extra zekerheid krijgt van het NHG, is de door u te betalen rente over het geleende bedrag lager dan bij een hypotheek zonder die zekerheid. NHG Verduurzamen

Wat de mogelijkheden tot verbetering van de woning zijn en de beschikbare subsidies, kan onder meer worden onderzocht op de sites: Verbeter je huis en op van het gas af

Taxatiebureau Lauwersland wonen

Soorten taxaties

Een taxatie is een intelligente schatting van de waarde van een object. Het doel van de taxatie is belangrijk bij de bepaling welk waardebegrip gehanteerd moet worden. Het taxeren van onroerende zaken geschied door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon.

Het erkend zijn van een taxateur is een vereiste. Een taxateur is ingeschreven in het register van het Nederlands Register Voor Taxateurs (NRVT). Om in aanmerking te komen voor een certificaat van vakbekwaamheid en zodoende opgenomen te worden in een der registers, dient men aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit wordt getoetst middels examens, ook wordt gekeken naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid en natuurlijk dient men zich te houden aan de gedragscode van het register. Ieder jaar volgt de taxateur een verplicht permanent educatie traject om kennis te krijgen van nieuwe regels, nieuwe wetgeving en veranderingen op de woningmarkt.

Soorten taxaties

Z
Aankoop voor eigen gebruik, voor belegging, voor projectontwikkeling.
Z
Verkoop, onvoorwaardelijk of met het recht van terughuren.
Z
Aanhuren of verhuren.
Z
In verband met belastingaangifte of bezwaarschrift.
Z
In verband met het vaststellen van de jaarrekening.
Z
In verband met financiering onder hypothecair verband.
Z
Om de hoogte van het verzekerd bedrag vast te stellen of het verkrijgen van garanties.
Z
Ingevolge wettelijke bepalingen, ruilverkaveling, onteigening, arbitrage en onacceptabele besluitvorming.

Taxatiebureau Lauwersland wonen

Contactformulier

Indien u vragen heeft of meer informatie over onze dienstverlening wenst dan kunt u ons mailen, bellen, een sms of whatsapp sturen of onderstaand formulier invullen.

NWWI

Door te klikken op de button van het NWWI, kunt u direct een taxatierapport aanvragen.

Lauwersland Wonen

Taxatiebureau Lauwersland Wonen

Elensterweg 9
9971 BA ULRUM

Telefoonnummer

+316-51008410
(telefoon, sms, whatsapp)

Bedrijfsinformatie

NRVT onder nummer RT900335319
K.V.K. onder nr. 02086677