Taxatiebureau Lauwersland Wonen

Hoe werkt een taxatie?

Taxatiebureau Lauwersland Wonen

De economische kenmerken van de woningmarkt:

Ondoorzichtigheid van marktinformatie 

Z
Bijvoorbeeld welke prijs, kenmerken en verkoopvoorwaarden liggen onder de transacties van referentie objecten.
Z
Onverplaatsbaarheid van de onroerende zaak
Vertraging in de prijsreactie, omdat de markt ondoorzichtig is treedt er een vertraging op in de kennis over wijziging in de markt.
Z
Ontbreken van consumentensoevereiniteit, kopers en verkopers zijn geheel afhankelijk van de omstandigheden van het moment.
Z
Emotionele binding met de onroerende zaak.
De bovengenoemde kenmerken maken duidelijk dat de waardebepaling geen exacte wetenschap is. De taxateur kan niet op een wiskundige wijze de waarde vaststellen. Het is de taak van de taxateur zorg te dragen voor de nodige doorzichtigheid en hij moet de overige factoren zoveel mogelijk elimineren.
taxatie rapport

Taxatiebureau Lauwersland wonen

Een taxateur hanteert als uitgangspunt voor het bepalen van de waarde de navolgende principes:

Z
Optimale aanwending: de potentiële gebruiksmogelijkheden.
Z

Onverbrekelijkheid van grond en opstallen: grond en opstallen zijn met elkaar verbonden, waarde wijzigingen zijn niet toe te schrijven aan een onderdeel, het vastgoed ondergaat de wijziging als een geheel.

Z
Substitutiemogelijkheid: ieder vastgoed is uniek in zijn soort, binnen een marktsegment oriënteren kopers zich en vergelijken zij de woningen in relatie tot hun woonwensen.
Z

Marginaal grensnut: bijvoorbeeld de waarde van een woning stijgt niet evenredig met de kostprijs van een 2e badkamer, een 1e badkamer is onontbeerlijk waardoor de waarde hoger kan zijn als de kostprijs.

Z

Anticipatie: de waardering anticipeert op de verwachte toekomstige opbrengsten en lasten.

Z
Vraag en aanbod: de economische kenmerken hiervan zijn de nuttigheid, de schaarste, de vraag en overdraagbaarheid.
Z
Balans in de voorraad: bijvoorbeeld twee benzinestations naast elkaar op een rustige weg is er één teveel.
Z
Identificatie: de status welke een vastgoed met zich meebrengt kan de kooplust vergroten.
Z
Wettelijk belastingen: omzet- en overdrachtsbelasting beïnvloeden rechtstreeks de waarde van een vastgoed.
Z
Negatieve waarden: bijvoorbeeld bij sterk vervuilde grond kunnen de kosten van sanering hoger zijn als de waarde van het gehele vastgoed.

Taxatiebureau Lauwersland wonen

Contactformulier

Indien u vragen heeft of meer informatie over onze dienstverlening wenst dan kunt u ons mailen, bellen, een sms of whatsapp sturen of onderstaand formulier invullen.

NWWI

Door te klikken op de button van het NWWI, kunt u direct een taxatierapport aanvragen.

Lauwersland Wonen

Taxatiebureau Lauwersland Wonen

Elensterweg 9
9971 BA ULRUM

Telefoonnummer

+316-51008410
(telefoon, sms, whatsapp)

Bedrijfsinformatie

NRVT onder nummer RT900335319
K.V.K. onder nr. 02086677